Kenjutsu

25. November 2019

Aikido & Kenjutsu Seminar Warschau 30. Nov. – 01. Dez. 2019

Aikido & Kenjutsu Seminar
mit
Philippe Orban
6. Dan Aikikai Tokyo
in
Warschau  (POL)

Seminarzeiten:  Sa
11:00 – 12:30  Aikido

&n […]

25. September 2019

Kenjutsu Seminar Leipzig 05. – 06. Oktober 2019

Kenjutsu Seminar
Kashima no Tachi
mit
Philippe Orban

6. Dan Aikikai Tokyo
in
Leipzig   (GER)

Seminarzeiten:  Sa 
11:00 – 11:30 Uhr   Suburi

[…]

17. Juni 2019

Aikido Sommercamp in Gap 07. – 12. Juli 2019

25 Jahre Jubiläum
Aikido & Kenjutsu Sommercamp
mit
Philippe Orban
6. Dan Aikikai Tokyo
in
Gap   (FRA)
(französische Alpen)

Seminarzeiten:
08:30 &#82 […]

3. Juni 2019

Kenjutsu Seminar Leipzig 15. – 16. Juni 2019

Kenjutsu Seminar
Kashima no Tachi
mit
Philippe Orban

6. Dan Aikikai Tokyo
in
Leipzig   (GER)

Seminarzeiten:  Sa 
11:00 – 11:30 Uhr   Suburi

[…]

7. April 2019

Kenjutsu Seminar Leipzig 13. – 14. April 2019

Kenjutsu Seminar
Kashima no Tachi
mit
Philippe Orban

6. Dan Aikikai Tokyo
in
Leipzig   (GER)

Seminarzeiten:  Sa 
11:00 – 11:30 Uhr   Suburi

[…]

14. März 2019

Aikido Seminar Esslingen/Stuttgart 30. – 31. März 2019

Aikido
mit
Philippe Orban
6. Dan Aikikai Tokyo
in
Stuttgart   (GER)

Seminarzeiten:  Sa
10:00 – 11:00 Uhr    Kenjutsu 

[…]

14. März 2019

Aikido & Kenjutsu Seminar Chatillon 22. – 24. März 2019

Aikido & Kenjutsu
mit
Philippe Orban
6. Dan Aikikai Tokyo
in
Chatillon   (FRA)

Zeitplan /Einheiten: Fr
18:30 – 20:30  Aikido / Kenjutsu

 
  […]

7. März 2019

Aikido & Kenjutsu Seminar Kraków 16. – 17. März 2019

Aikido
mit
Philippe Orban
6. Dan Aikikai Tokyo
in
Kraków  (POL)

Seminarzeiten:  Sa
10:00 – 11:00 Uhr    Kenjutsu

 
11:00 – 12:30 Uhr  […]

3. März 2019

Aikido Seminar Dresden 09. – 10. März 2019

Aikido
mit
Philippe Orban
6. Dan Aikikai Tokyo
in
Dresden   (GER)

Seminarzeiten:     Sa
11:00 – 13:00 Uhr   Aikido

 
15:30 – 17:30 Uhr […]

23. Oktober 2018

Aikido & Kenjutsu Seminar Warschau 24. – 25. November 2018

Aikido & Kenjutsu Seminar
mit
Philippe Orban
6. Dan Aikikai Tokyo
in
Warschau  (POL)

Seminarzeiten:  Sa
13:00 – 15:00  Aikido

 
16:00 &#821 […]